انواع ماژول های تلویزیون شهری

p6 3in1 smd 5000mcd

Item 
مدل P6 SMD Model
Pixel Parameters
دات پیچ 6 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل SMD Pixel Configuration
تراکم پیکسل 27.556 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 192×192 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×32 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 10 Module Power Consumption
وزن ماژول 400g Module Weight
چیدمان ماژول ها 4×4 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 768×768 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 120×120 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 180 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/8 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 5000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 6-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p6 3in1 smd 7000mcd

Item 
مدل P6 SMD Model
Pixel Parameters
دات پیچ 6 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل SMD Pixel Configuration
تراکم پیکسل 27.556 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 192×192 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×32 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 14 Module Power Consumption
وزن ماژول 450g Module Weight
چیدمان ماژول ها 4×4 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 768×768 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 120×120 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 250 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/8 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 7000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 6-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p8 3in1 dip 5500mcd

Item 
مدل P8 3in1 Model
Pixel Parameters
دات پیچ 8 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل 3in1 DIP Pixel Configuration
تراکم پیکسل 15.625 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 256×128 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×16 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 10 Module Power Consumption
وزن ماژول 450g Module Weight
چیدمان ماژول ها 3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 768×768 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 96×96 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 180 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/4 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 5500 cd/Μ² Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 8-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p8 3in1 dip 7000mcd

Item 
مدل P8 3in1 Model
Pixel Parameters
دات پیچ 8 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل 3in1 DIP Pixel Configuration
تراکم پیکسل 15.625 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 320×160 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 40×20 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 12.5 Module Power Consumption
وزن ماژول 600g Module Weight
چیدمان ماژول ها 3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 960×960 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 120×120 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 250 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/5 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 7000 cd/Μ² Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 8-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت  فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p8 3in1 smd 5000mcd

Item 
مدل P8 SMD Model
Pixel Parameters
دات پیچ 8 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل SMD Pixel Configuration
تراکم پیکسل 15.625 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 320×160 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 40×20 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 10 Module Power Consumption
وزن ماژول 500g Module Weight
چیدمان ماژول ها 3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 960×960 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 120×120 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 180 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/5 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 5000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 8-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p8 3in1 smd 6500mcd

Item 
مدل P8 SMD Model
Pixel Parameters
دات پیچ 8 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل SMD Pixel Configuration
تراکم پیکسل 15.625 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 256×128 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×16 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 10 Module Power Consumption
وزن ماژول 300g Module Weight
چیدمان ماژول ها 3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 768×768 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 96×96 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 180 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/4 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 6500 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 8-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p10 3in1 dip 7000mcd

Item 
مدل P10 3in1 Model
Pixel Parameters
دات پیچ 10 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل 3in1 DIP Pixel Configuration
تراکم پیکسل 10.000 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 320×160 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×16 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 15 Module Power Consumption
وزن ماژول 550g Module Weight
چیدمان ماژول ها  3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 960×960 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 96×96 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 270 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/4 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 7000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 10-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p10 3in1 smd 5000mcd

Item 
مدل P10 SMD Model
Pixel Parameters
دات پیچ 10 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل SMD Pixel Configuration
تراکم پیکسل 10.000 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 320×160 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×16 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 7.5 Module Power Consumption
وزن ماژول 500g Module Weight
چیدمان ماژول ها  3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 960×960 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 96×96 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 140 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/4 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 5000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 2 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 10-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p10 3in1 smd 7000mcd

Item 
مدل P10 SMD Model
Pixel Parameters
دات پیچ 10 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل SMD Pixel Configuration
تراکم پیکسل 10.000 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 320×160 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 32×16 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 12.5 Module Power Consumption
وزن ماژول 500g Module Weight
چیدمان ماژول ها  3×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 960×960 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 96×96 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 250 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/2 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 7000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 4 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 10-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity

p10 rgb dip 8000mcd

Item 
مدل P10 RGB Model
Pixel Parameters
دات پیچ 10 mm Dot Pitch
پیکر بندی پیکسل 1R1G1B Pixel Configuration
تراکم پیکسل 10.000 Pixel Density
Module Parameters
ابعاد ماژول 160×160 mm Module Dimension
رزولوشن ماژول 16×16 Pixel Module Resolution
مصرف انرژی ماژول Average 8 Module Power Consumption
وزن ماژول 350g Module Weight
چیدمان ماژول ها  6×6 Module Arrange
Cabinet Parameters
ابعاد کابینت 960×960 mm Cabinet Dimension
رزولوشن کابینت 96×96 Pixel Cabinet Resolution
عمق کابینت mm60 Cabinet Depth
مصرف انرژی کابینت 320 w Cabinet Power Consumption
جنس کابینت Static Painted Iron Cabinet Material
وزن کابینت 55 Kg Cabinet Weight
System Parameters
روش راه اندازی 1/4 Scan Drive Method
طول موج led R:625–630 G:520–525 B:465–470 LED Wavelength
زاویه دید 140(H) 80(V) Viewing Angle
دمای رنگ 6300 – 9000 Color Temperature
میزان روشنایی 8000 mcd Brightness
کنترل روشنایی 256 Level Brightness Control
تعداد رنگ خاکستری قابل نمایش 4096(12 bit) – 16384 (14 bit) Grayscale
منبع تغذیه Cz/cl A300 40w Power Supply
 تعداد منبع تغذیه در هر کابینت 6 Power Supply Quantity
بهترین فاصله دید 10-200 m Best Viewing Distance
ولتاژ کارکرد 220 – 240 v Working voltage
فرکانس فریم 60 Hz Frame Frequency
فرکانس بازنشانی 400 – 3700 Hz Refresh Frequency
محافظت در برابر رطوبت Front:IP65 Back:IP54 IP
حداقل و حداکثر دمای فعالیت -20° +50° Working Temperature
حداقل و حداکثر رطوبت فعالیت 10-100% RH Working Humidity