آدمک مجازی هوشمند

راهنمای آدمک مجازی هوشمند

یک آدمک هم اندازه انسان یا به شکل انسان یا کاراکتر شخصیت های انیمیشنی ، که با استفاده از سیستم پروجکشن و بازتابش نور، پیامهای تبلیغاتی و محصولات شما و پیامهای امنیتی و هشدار دهنده را با چند زبان زنده دنیا به صورت 24 ساعته پرزنت می کند .

امکانات:

   • استفاده از نرم افزار زمانبندی پخش
   • معرفی ویژگی های محصولات و خدمات شما
   • خوش آمد گویی به مشتریان در محل کسب شما
   • پیاهای امنیتی و هشداردهنده
   • پاسخگویی به سوالات مشتریان شما
   • استفاده از سنسورهای ویژه نوری و مغناطیسی جهت تعاملی ساختن پرزنت
   • قابلیت دید در تمامی زوایای 180 درجه و قابلیت جابجایی آسان
   • صدا و تصویر با کیفیت و مناسب جهت پرزنت
   • چندزبانه بودن
   • کارکرد به صورت شبانه روزی  24/7